Les Lov
uvodni-stranakontaktyfotogalerieo-nasproduktyeshop

Elektronický prodej mysliveckých potřeb - podmínky prodeje a reklamační řád

 

Práva a povinnosti prodejce

  1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na dobírku na adresu uvedenou v této objednávce. Nebude-li možné zboží v požadovaném termínu odeslat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či navozují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí objednávky zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku poštovní poukázkou zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do desíti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné.
  3. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytnout žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

 

Práva a povinnosti nakupujícího

  1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
  2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
  3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
  4. Nakupujícímu tímto vzniká nárok na vrácení částky za toto zaplacené zboží.
  5. Vrácené zboží nesmí být poškozené, nošené nebo jinak znehodnocené.
  6. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme.Reklamační řád


1. Kupující stvrzuje svůj souhlas s reklamačním řádem podpisem kupní smlouvy, faktury, převzetím zboží od přepravce nebo vyzvednutím na poště, přičemž toto převzetí potvrdí svým podpisem. Kupující je povinen si zboží bezodkladně po dodání zkontrolovat a prodávajícímu oznámit případné zjištěné závady či rozdíly mezi fakturou a dodaným zbožím. Pokud je zásilka v okamžiku převzetí poškozena, kupující ji nepřevezme a ihned kontaktuje prodávajícího.
                                                        
2. Po kontrole dodaného zboží a zjištění závad kupující neprodleně, maximálně však do 14ti dnů, odešle vadné  zboží zpět na adresu prodávajícího LES-LOV, Demlova 1011, Třebíč, 67401 spolu s popisem závad, které byly u zakoupeného zboží zjištěny.

3. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré doklady, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží (např. kopie faktury, záruční list a jiné). Kupující musí v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, vrátit toto zboží v takové podobě, v jaké ho od prodávajícího převzal.

4. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky, poškozené přírodními živly, poškozené nesprávným používáním, chybnou manipulací nebo neodborným servisním zásahem.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží, reklamované po uplynutí záruční doby.

6. V závislosti na druhu závad má kupující možnost se v případě reklamace domáhat opravy nebo výměny vadného zboží za nové. Kupující také může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení finanční částky. Vrácena bude pouze částka za zakoupené zboží, částka za poštovné a balné vrácena nebude.

7. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží tuto reklamaci vyřídí v co nejkratší možné době, nejpozději však do 30 dní od převzetí, nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Tento reklamační řád nabývá platnost dne  25. 3. 2010.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.